Μελέτες Επιχειρηματικών Σχεδίων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα:

Business plan

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο οδηγός προς την επιτυχία μιας επιχείρησης.

  • Σε πόσα χρόνια αναµένεται να αποσβεστεί η επένδυση;
  • Αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα λειτουργικά έξοδα;
  • Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης σε 5 ή 10 χρόνια και να συγκριθεί µε εναλλακτικές επενδύσεις;
  • Αν χρειάζεται να αναπροσαρµοσθεί το µέγεθος της µονάδος ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη ή µεγαλύτερη απόδοση;
  • Αν χρειάζεται να αναπροσαρµόσει τις αρχικές υποθέσεις για τον τύπο τουρίστα που απευθύνεται, την κατηγορία του ξενοδοχείου ή την πληρότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει;

Είναι αναγκαίο για:

  •  Την προσέλκυση κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας
  • Την κατανοµή των κεφαλαίων µέσα σε µια επιχείρηση
  • Τον καθορισµό ή επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής µιας επιχείρησης
  • Την επιλογή του κατάλληλου µεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing)
  • Ως λειτουργικό προσδιορισµό και κριτήριο ετήσιας σύγκρισης πεπραγµένων και σχεδίου

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.