Λογιστική

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

Ενώ ένα πρόγραμμα λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να σας βοηθήσει να καταχωρήσετε και να υπολογίσετε το αποτέλεσμα και τους φόρους, δεν υπάρχει υποκατάστατο της ποιότητας των υπηρεσιών και των συμβουλών που θα λάβετε από έναν έμπειρο φοροτεχνικό μας.

 

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.

Υπηρεσίες

Οργάνωση και επίβλεψη
λογιστηρίων επιχειρήσεων
Προσαρμογή λογιστικού
σχεδίου στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε επιχείρησης
Σύνταξη & ανάλυση
οικονομικών καταστάσεων
Υποστήριξη στη σύνταξη
μηνιαίων και ετήσιων
οικονομικών αναφορών (Reporting)
Σύνταξη και επίβλεψη
λογιστικών διαδικασιών
και κοστολόγησης.
Υποστήριξη στην επεξεργασία
των μηνιαίων και ετήσιων
προϋπολογισμών (Budgeting)

Ειδικότερες υπηρεσίες

Σύσταση εταιριών – Η πολυετή εμπειρία μας και το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας καθιστά ικανούς να αναλάβουμε όλες τι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση κάθε μορφής εταιρειών εξοικονομώντας χρόνο για τους πελάτες μας.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων -Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα επιτάσσει την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των μεταβολών για την αποφυγή ελέγχων με δυσάρεστα αποτελέσματα.

Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων -Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησή σας προς Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικούς φορείς καθώς και προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Υπηρεσίες Έδρας -Παροχή Έδρας για τη Σύσταση – Παρέχουμε τη δυνατότητα ορισμού έδρας της V-Act  ως φορολογική έδρα της επιχείρησή σας, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στα επενδυτικά σας σχέδια. Δυνατότητα γραμματειακής Υποστήριξης όταν οι ανάγκες το απαιτούν.

Επιπλέον Παροχές -Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με συνέπεια που προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων.
 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη δηλώσεων Φ.Π.Α. Listing και Intrastat
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων

 

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας με έμφαση στην λεπτομέρεια και την απόλυτη εχεμύθεια.

Οικονομική Συμβουλευτική

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

 •     Σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 •     Σχεδιασμός οικονομικών αναφορών
 •     Ετήσιος προυπολογισμός
 •     Ταμειακός προγραμματισμός
 •     Συμβουλές Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 •     Επιλογή – εκπαίδευση προσωπικού
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.