Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς είναι ένα βασικό εργαλείο για την διοίκηση μιας επιχείρησης.

Η V-ACT αναλαμβάνει τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς έρευνες αγοράς με στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις αξιοποιήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα.

Market Research

Πρωτογενείς έρευνες αγοράς

  • Προσδιορισμός κοινού στόχου (target group)
  • Έρευνες καταναλωτών
  • Καταγραφή σημείων πώλησης

Μέθοδοι επισκόπησης πρωτογενούς έρευνας

  • Προσωπική συνέντευξη
  • Τηλεφωνική συνέντευξη
  • Αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου

Στάδια υλοποίησης της έρευνας

1. Σχεδίαση ερωτηματολογίου

2. Ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων

3. Καταχώρηση των απαντήσεων

4. Ταξινόμηση των απαντήσεων

5. Στάθμιση των απαντήσεων

6. Αξιολόγηση των απαντήσεων

7. Σύνταξη αναφοράς και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων

8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Δευτερογενείς έρευνες αγοράς

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).