Επιδοτήσεις

Η V-Act  αναλαμβάνει:

 

  1.     Την ενημέρωση
  2.     Τον σχεδιασμό
  3.     Την σύνταξη μελέτης
  4.     Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

V-ACT: Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να καταθέσουν έναν άριστο φάκελο – μελέτη για όλους τους φορείς υλοποίησης.

Safety net & build wealth

Δουελύουμε μαζί για τους στόχους της επιχείρισή σας.

Υποβολή φακέλων συμμετοχής - μελετών για Ευρωπαϊκά προγραμματα που αποσκοπούν:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΕΣΠΑ
  • LEADER
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έρευνα πριν τον φάκελο

Ποιος είναιο στόχος της επένδυσης; Ποια η αξιολόγησή της;

Ποιες διαδικασίες και ειδικές συνθήκες απαιτούνται; Τις καλύπτει η εταιρία; Πως θα τις αναπτύξουμε;

Δεν είναι όλα τα προγράμματα ιδανικά για όλους. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί με αξιώσεις η επιχείρηση;

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.