Επιδοτήσεις

Η V-Act  αναλαμβάνει:

 

  1.     Την ενημέρωση
  2.     Τον σχεδιασμό
  3.     Την σύνταξη μελέτης
  4.     Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

V-ACT: Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να καταθέσουν έναν άριστο φάκελο – μελέτη για όλους τους φορείς υλοποίησης.

Safety net & build wealth

Δουελύουμε μαζί για τους στόχους της επιχείρισή σας.

Υποβολή φακέλων συμμετοχής - μελετών για Ευρωπαϊκά προγραμματα που αποσκοπούν:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΕΣΠΑ
  • LEADER
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έρευνα πριν τον φάκελο

Ποιος είναιο στόχος της επένδυσης; Ποια η αξιολόγησή της;

Ποιες διαδικασίες και ειδικές συνθήκες απαιτούνται; Τις καλύπτει η εταιρία; Πως θα τις αναπτύξουμε;

Δεν είναι όλα τα προγράμματα ιδανικά για όλους. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί με αξιώσεις η επιχείρηση;

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).