Ελεγκτική

Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ολοένα και πιο σύνθετους κινδύνους και περισσότερες προκλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πλέον, η αξιοποίηση εξωγενούς υποστήριξης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια κάθε εταιρείας να πραγματοποιήσει ορθές επιχειρηματικές κινήσεις και να λάβει συμφέρουσες οικονομικές αποφάσεις.
Έλεγχος Λογιστικών Διαδικασιών & Αποτελεσμάτων

Στην V-Act  προσφέρουμε εξειδικευμένη χρηματοοικονομική γνώση με σκοπό την αποφυγή αλλά και την διαχείριση κινδύνων για κάθε κλάδο. Έχοντας πλήρη εικόνα για την επιχείρηση και την δραστηριότητα σας, βασικό μας μέλημα είναι η εφαρμογή όλων των βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε ευκολότερα κάθε πρόκληση που θα προκύψει.

Υπηρεσίες Corporate Reporting

Η V-Act  είναι ενήμερη και παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση σε επενδυτές, μετόχους και επιχειρηματίες για την βέλτιστη διαχείριση ενός επιχειρηματικού ζητήματος. Έχοντας παράσχει υπηρεσίες Corporate Reporting σε ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Κύπρο, Βουλγαρία διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία να πραγματοποιούμε αξιόπιστους λογιστικούς ελέγχους.

Συμβουλευτική Διαχείρισης Τραπεζικών Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώνονται σήμερα στο 44,7% του συνόλου. Γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας όσο και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, η μεγάλη κινητικότητα των τραπεζών σημειώνεται στην παρούσα φάση (και εν αναμονή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων) στην εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία για την ομαλή διευθέτηση "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων.

Η V-Act  μέσω εξειδικευμένων συνεργατών της, προσφέρει την δυνατότητα για κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας και στον τομέα αυτόν.

Τακτικοί λογιστικοί έλεγχοι και ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων με τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας και εχεμύθειας.

Μέσω του εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ελέγχου που παρέχουμε, έχουμε την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των λογιστικών διαδικασιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σας. Η άριστη τεχνογνωσία και εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μετά από την χρόνια ενασχόληση μας με τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και άμεσα κάθε λογιστικό και επιχειρηματικό ζήτημα.

Στην πελατειακή μας βάση περιλαμβάνονται οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και θυγατρικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματικών ομίλων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και καλύπτουν μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.