Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Μια σειρά απο δομικές παραχόμενες υπηρεσίες που έρχονται να βρουν και να υλοποιήσουν σειρά λύσεων για το σύγχρονο πρόβλημα της αναδιογράνωσης μιας επιχείρησης.

Εύρος Υπηρεσιών

Διοικητική
οργάνωση
Οργάνωση
πωλήσεων
Οργάνωση
ανθρώπινων πόρων

Διοικητική οργάνωση

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

Οργάνωση πωλήσεων

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus – στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων / γεωγραφικά
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

Οργάνωση ανθρώπινων πόρων

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.